12 proiecte de dezvoltare locală vor fi realizate în comunităţile membre ale GAL „Cişmeaua Sudului”, cu finanţarea Uniunii Europene

28 ianuarie 2021 – 12 iniţiative de dezvoltare economică locală din comunităţile membre ale Grupului de Acţiune Locală „Cişmeaua Sudului”, Cahul, vor fi realizate datorită finanţării europene acordate de Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie”. 7 noi locuri de muncă se estimează a fi create în urma realizării iniţiativelor selectate în cadrul unui concurs demarat de GAL „Cişmeaua Sudului” pentru cele 9 localităţi din componenţa sa.

Iniţiative de modernizare a procesului tehnologic al gospodăriilor agricole (producerea de lapte, creşterea de prepeliţe şi de iepuri, sistem de irigare pentru viţa de vie și levănţică), de dezvoltare a turismului rural (renovarea pensiunilor pentru a primi turiști și pe timp de iarnă, dotarea muzeului satului cu mobilier pentru expoziții), modernizare a localităților (renovarea staţiilor de aşteptare a transportului public, amenajarea spaţiilor de recreere în parcuri, reabilitarea iluminatului public)  – sunt iniţiative ce vor fi realizate începând cu acest an în regiunea Cahul, acoperită de GAL „Cişmeaua Sudului”.

Vedeți descrierea proiectelor câștigătoare:  

Noile proiecte vor crea minim 7 locuri noi de muncă în comunitățile membre ale Grupului de Acțiune Locală „Cişmeaua Sudului”. GAL „Cişmeaua Sudului” are în componenţa sa 9 localităţi rurale cu peste 18.700 locuitori.

GAL Cişmeaua Sudului este unul din cei patru beneficiari de grant în valoare de 50.000 EURO acordaţi de Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie, cu asistenţa financiară a Uniunii Europene. Grupul de Acţiune Locală a fost selectat câştigător în cadrul apelului public de granturi adresat GAL-rilor din regiunile cheie Cahul şi Ungheni desfăşurat în 2020.