Angajăm consultant/ă pentru a oferi asistență în implementarea componentei SMART City

13 Ianuarie 2022 — Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie angajează consultant/ă internațional/ă pentru a oferi asistență în implementarea componentei SMART, inclusiv a conceptului SMART City și Foaia de parcurs pentru Ungheni și Cahul.

Perioada contractului:  februarie 2022 – iunie 2023 (volumul de lucru estimat: până la 100 de zile lucrătoare)

Obiectivul general al serviciului de consultanță este de a susține eforturile programului „EU4Moldova: regiuni-cheie” în oferirea asistenței în implementarea componentei SMART, inclusiv a conceptului SMART City și a două foi de parcurs pentru municipiile Ungheni și Cahul, precum și oferirea asistenței cu privire la documentația tehnică referitoare la proiectele SMART.

Cerințele privind calificările și experiența

Studii:

Diplomă de Master (sau studii echivalente) în arhitectură, urbanism, economie, administrarea afacerilor, administrație publică, IT/Informatică, e-guvernare, dezvoltare sustenabilă

sau alte domenii relevante.

Experiența:

• Cel puțin zece ani de experiență de lucru în domeniul dezvoltării urbane și durabile, administrație publică și dezvoltare locală;

• Cel puțin cinci ani de experiență internațională în domeniul dezvoltării și implementării tehnologiilor sau proiectelor SMART City;  

• Experiență recentă în elaborarea și implementarea a cel puțin  două proiecte de design urban, planuri de dezvoltare urbană sau planuri strategice ale centrelor orașelor;

• Experiență în conceptualizarea și execuția SMART City a cel puțin două proiecte de dezvoltare în domeniul SMART City;

• Experiență în dezvoltarea a cel puțin două planuri de acțiune, foi de parcurs sau/și strategii pentru orașe SMART;

• Experiență recentă (în ultimii doi ani) în gestionarea a cel puțin al unui proiect legat de îmbunătățirea serviciilor publice, inclusiv inițiative concepute și implementate la nivelul autorităților publice locale (de exemplu, transport public SMART, managementul deșeurilor, inițiative de implicare a cetățenilor etc.);

• Experiența de lucru în țările europene/est-europene în acest domeniu va constitui un avantaj;

• Experiență de lucru cu organizații/proiecte internaționale, inclusiv cu ONU și/sau cu cele organizații europene va constitui un avantaj;

• Cunoașterea contextului de dezvoltare al Republicii Moldova va constitui un avantaj.

Competențe:

  • Experiență în elaborarea conceptelor, planurilor de acțiune, foilor de parcurs, strategii, studii, rapoarte, planurilor de dezvoltare;
  • Cunoașterea și capacitatea de a transfera expertiza internațională în sferele prioritare ale misiunii;
  • Cunoștințe și abilități de MS Office, inclusiv Word, Excel, PowerPoint;
  • Cunoașterea excelentă a limbii engleze atât scris cât și oral;
  • Cunoașterea limbii române sau ruse va constitui un avantaj.

Pentru detalii, regăsiți Termenii de referință și Anunțul de procurare de consultanță individuală anexate la anunț (la capitolul “Supporting Documents”):  https://sc.undp.md/jobdetails/2372/

Termenul limită de depunere a dosarului este 27 Ianuarie 2022, 16:00 (GMT+2:00)

Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea social-economică inteligentă, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 mln. EURO, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).