Concurs de selectare a unei organizații/companii pentru implementarea Programului de dezvoltare a sectorului privat din regiunile Cahul și Ungheni

19 iulie 2020 — Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie” solicită serviciile unei organizații/companii pentru implementarea unui program destinat dezvoltării sectorului privat din regiunile Cahul și Ungheni. Programul de asistență, finanțat de Uniunea Europeană, presupune un set complex de activități printre care co-finanțarea dezvoltării afacerilor existente, a start-up-rilor, inițiativelor de antreprenoriat social, precum și instruiri, servicii de consultanță și mentorat.

Condițiile concursului pot fi accesate aici: https://sc.undp.md/tnddetails2/2063/

Termenul limită de înscriere în concurs este 20 august, 15.00. Informaţii suplimentare pot fi solicitate la adresa e-mail: dmitrii.parfentiev@undp.org

Activitatea este demarată de Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” (2019-2025) ce susține dezvoltarea social-economică inteligentă, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 mln. EURO, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF). 

Mai multe detalii despre activitățile Programului în regiunile Cahul și Ungheni găsiți pe www.eu4cahul.md și www.eu4ungheni.md