Consolidarea capacităților ONG-urilor

Pe 13, 14, 15 iulie 2021, participanții la sesiunea de instruire privind dezvoltarea capacităților ONG-urilor din regiunile-cheie Cahul și Ungheni au fostfamiliarizați cu noțiunile fundamentale privind dezvoltarea propunerilor de proiect și formarea deprinderilor practice privind elaborarea de proiecte în raport cu prevederile Ghidului Solicitantului Suport organizațiilor necomerciale din regiunile-cheie Cahul și Ungheni în soluționarea celor mai critice probleme privind accesul grupurilor vulnerabile la serviciile publice,dar și a altor oportunități de finanțare disponibile. Participanții au fost informați despre exemple de bune practici în domeniul accesibilizării serviciilor publice pentru persoanele vulnerabile și au înțeles cum se pot implica în procesul de analiză, monitorizare și implementare a strategiilor și politicilor locale.

Subiectele abordate:

  • Cetățenia activă și buna guvernare
  • Advocacy
  • Analiza de nevoi: definirea problemei
  • Grupurile țintă
  • Activitățile proiectului
  • Activități de dezvoltare organizațională
  • Identificarea, recrutarea și menținerea grupului țintă
  • Activitățile proiectului: exemple de bune practice
  • Bugetul proiectului

Pentru mai multe detalii urmăriți materialele video de mai jos:

Alte resurse:

Campanii

Evenimente

Istorii de succes

eu4cahul-logo-regiuni

Programul susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din cele 2 regiuni cheie: municipiile Ungheni și Cahul și localitățile învecinate.

Află mai multe