Despre programul EU4Moldova: Regiuni-cheie

eu4cahul-logo-vertical

Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din cele 2 regiuni cheie: municipiile Ungheni și Cahul și localitățile învecinate. Programul va susține cele 2 regiuni prin: eficientizarea guvernării – îmbunătățirea calității serviciilor și infrastructurii necesare; stimularea sectorului privat – sporirea investițiilor, îmbunătățirea economiei locale și crearea locurilor de muncă; încurajarea democrației participative – implicarea cetățenilor în procesele de guvernare democratică și consolidarea capacității acestora de a-și revendica drepturile.

Documentul de proiect
Statut:
Activ
Durată:
2019-2024
Buget:
25.888.889 USD (22.911.111 USD administrați de PNUD)
Acoperire:
Municipiile Cahul și Ungheni și localitățile învecinate
Beneficiari:
Cetățenii și comunitățile din regiunile Ungheni și Cahul, autoritățile publice locale și organizațiile societății civile
Domeniul de intervenție:
Creștere incluzivă

Obiectivele de dezvoltare durabilă

eu4cahul-obiective
eu4cahul-obiective
eu4cahul-obiective
eu4cahul-obiective
eu4cahul-obiective
eu4cahul-obiective
eu4cahul-obiective
eu4cahul-obiective

Obiective

  • Consolidarea transparenței și responsabilității autorităților publice locale, precum și a participării cetățenilor în procesele de guvernare locală în regiunile-cheie;
  • Facilitarea accesului cetățenilor din regiunile-cheie la servicii publice și utilități de o calitate și performanță sporită;
  • Crearea locurilor de muncă în regiunile-cheie și sporirea competitivității teritoriale pentru atragerea investițiilor și antreprenoriat;
  • Adoptarea unei abordări inteligente de dezvoltare bazate pe specializare economică, crearea de clustere și lanțuri valorice.

Rezultate scontate

  • Capacitatea instituțională a autorităților publice locale consolidată pentru a sprijini realizarea strategiei locale de dezvoltare și creștere socio-economică integrată, compatibilă cu mediul;
  • Implicarea îmbunătățită și mai largă a părților interesate (e.g. OSC-uri, sectorul privat) în planificarea și monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare socio-economică;
  • Cetățenii vor beneficia de o calitate, disponibilitate și performanță sporită de prestare a serviciilor publice și utilităților publice locale, inclusiv cele destinate femeilor;
  • Condiții favorabile pentru atragerea investițiilor, crearea locurilor de muncă și stimularea antreprenoriatului local, inclusiv cel social;
  • Performanță economică sporită înregiunile-cheie în urma dezvoltării de clustere sau zone specializate, conform abordării inteligente bazate pe specializare economică.

Realizări

Platforme teritoriale de cooperare

În fiecare regiune, autoritățile publice locale au creat o platformă teritorială de cooperare economică. Această vizează dezvoltarea economică a regiunilor, crearea unui climat investițional favorabil și dezvoltarea durabilă a tuturor comunităților componente;

Autoritățile publice locale au fost ghidate în crearea unei platforme de cooperare intercomunitară. Un Memorandum de înțelegere referitor la cooperarea intercomunitară a fost semnat de toate cele 70 de comunități din ambele regiuni, acesta fiind un prim pas spre crearea Asociației de Dezvoltare Teritorial-Economică;

Consolidarea capacităților

47 de reprezentanți ai autorităților locale și alți beneficiari, inclusiv 34 de femei, și-au consolidat capacitățile în implementarea eficientă a strategiilor și planurilor locale;

Regiunile-cheie Ungheni și Cahul au fost susținute în crearea unei Agende de Dezvoltare SMART și e-Transformare, conținute în Conceptul SMART și Foaia de parcurs cu obiective și priorități care urmează a fi implementate;

Beneficierea de granturi

4 Grupuri de Acțiune Locale au beneficiat de granturi în valoare totală de 200.000 euro, datorită cărora 47 de inițiative de dezvoltare și creare de locuri de muncă vor fi susținute în Ungheni și Cahul;

57 de companii existente, startup-uri și inițiative de antreprenoriat social au beneficiat de granturi de până la 1,5 mln. Euro pentru a-și extinde afacerea, a crea locuri de muncă și a crește atractivitatea regiunilor-cheie în noi domenii de investiții;

10 inițiative comunitare au beneficiat de suport în valoare de până la 90.000 euro pentru sprijinirea grupurilor vulnerabile și soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitățile din regiunile-cheie Cahul și Ungheni; 2

autospeciale pentru colectarea și transportarea deșeurilor menajere au fost oferite municipiilor Ungheni și Cahul şi localităţilor învecinate pentru a spori accesul oamenilor la servicii comunale de calitate;

7 proiecte de dezvoltare a infrastructurii comunitare de utilități și de prestare a serviciilor publice locale vor beneficia de un suport financiar în valoare maximă de 200.000 euro fiecare pentru stimularea dezvoltării economice în regiunile Cahul şi Ungheni;

Implicarea în alegerea celor mai bune idei

Peste 20.000 de cetățeni au participat la alegerea celor mai bune idei din cele 300 propuse de localnici. Un concurs/hackathon a identificat cele mai fezabile soluții, generând o participare extinsă a cetățenilor;

4 proiecte de îmbunătățire a serviciilor publice locale și dezvoltare a infrastructurii au fost finalizate, urmând a îmbunătăți calitatea vieții la peste 78.000 de persoane.

2 proiecte de îmbunătățire a serviciilor publice locale și dezvoltare a infrastructurii au fost lansate;

Promovarea pe plan local și internațional

2 branduri pentru Cahul și Ungheni au fost create pentru a promova regiunile pe plan național și internațional și a contribui, astfel, la dezvoltarea lor economică, socială și culturală.

Bugetul programului

25 888 889 USD

2019

35 872 USD

Uniunea Europeană
28 463 USD
PNUD
7 404 USD
2020

3 575 427 USD

Uniunea Europeană
3 364 166 USD
PNUD
100 000 USD
Administrația Publică Locală
111 259 USD
2021

6 045 145 USD

Uniunea Europeană
5 847 825 USD
PNUD
113 320 USD
Administrația Publică Locală
84 000 USD
2022

5 792 013 USD

Uniunea Europeană
5 564 829 USD
PNUD
100 000 USD
Administrația Publică Locală
127 184 USD
2023-2024

8 562 172 USD

Uniunea Europeană
8 327 255 USD
PNUD
234 917 USD

Statistici

125

proiecte implementate

6.45

milioane Euro acordate

227

locuri de muncă create

102

beneficiari de granturi

240 000

beneficiari

6

GAL-uri finanțate

Proiecte în derulare