Ce?  Conferința internațională „Cooperarea inter-comunitară în prestarea serviciilor publice locale: apă, managementul deșeurilor, eficiență energetică, transport și mobilitate” constituie un schimb de experiență și bune practici a experților și reprezentanților autorităților colectivităților locale din Franța cu autoritățile publice locale (APL) din Republica Moldova.

Evenimentul va include o serie de discuții la următoarele subiecte:

  • Rolul APL-urilor la nivel de raion, oraș și comună în regionalizarea serviciilor publice;
  • Drepturile și obligațiile APL-urilor în gestionarea serviciilor publice, particularitățile, provocările și soluțiile regionalizării serviciilor publice;
  • Cadrul instituțional, modul de organizare și funcționare, provocările și soluțiile în diferite etape de dezvoltare;
  • Organizarea serviciilor publice locale: economie circulară, programe de investiții etc.;
  • Programe de dezvoltare regională, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea implementării.

Cine?  Ambasadorul Franței în Republica Moldova, Graham Paul, Reprezentanta rezidentă PNUD în Republica Moldova, Dima Al-Khatib, experți și reprezentanți ai autorităților publice locale din Franța, reprezentanți ai autorităților publice locale și centrale din Republica Moldova și experți naționali.

Unde? Palatul Republicii, str. Maria Cebotari 16

Când? Joi, 15 decembrie, 2022. Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc la ora 9:00.