Comunitățile rurale din regiunile Cahul și Ungheni se dezvoltă datorită asistenței Uniunii Europene. Iniţiative de promovare a turismului rural durabil, de dotare a grădinițelor cu echipament smart, de renovare a parcurilor şi a staţiilor de aşteptare a transportului public pentru a facilita mobilitatea comunitară; de sprijin pentru afacerile existente – dotarea cu echipament modern a brutăriilor, avicolelor sau mini-întreprinderilor de lactate – vor fi lansate în acest an în 26 comunități rurale. Satele, beneficiare de finanțare europeană, sunt membre a patru grupuri de acțiune locală câștigătoare ale programului de granturi, ediția 2020, desfășurat de Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie.

Grupurile de acțiune locală „Lunca Prutului de Jos”, „Movila Măgura”, „Cişmeaua Sudului” şi „Valea Halmagei” au beneficiat de asistență în valoare totală de 200.000 euro, fonduri europene, investită în proiecte de dezvoltare comunitară şi de creare de noi locuri de muncă în satele din regiunile Cahul şi Ungheni. Fiecare grup de acţiune locală beneficiar de grant în valoare de 50.000 euro a lansat apeluri locale de finanţare de proiecte.

10 inițiative de dezvoltare vor contribui la valorificarea potențialului natural și atragerea de turiști în prima Rezervație a biosferei din Republica Moldova – ‘Lunca Prutului de Jos’. Mă bucur că datorită grantului acordat, grădinița din satul Văleni se modernizează, urmând a fi dotată cu ozoboți și alt echipament SMART. De asemenea, vor fi renovate și dotate o cramă de vinuri, o brutărie, o unitate de producere a sosurilor şi dulcețurilor după reţete tradiţionale”, spune Silvia Ştirbeţ, preşedinta GAL „Lunca Prutului de Jos”.

În total, 47 de micro-proiecte de dezvoltare vor fi realizate în comunităţile rurale din regiunile Cahul şi Ungheni. Noile proiecte vor crea cel puțin 30 locuri noi de muncă în cele 4 LAG-uri. Implementarea micro-proiectelor va contribui și la dezvoltarea durabilă a comunităților prin utilizarea soluțiilor verzi, precum tehnologia LED pentru extinderea iluminatului public în câteva localități, dotarea companiilor locale cu tehnologii moderne și eficient energetic, dar și promovarea mersului pe bicicletă prin instalarea parcărilor pentru transport eco.

Ne bucurăm că majoritatea satelor membre ale GAL Cișmeaua Sudului vor beneficia de finanțare din grantul european. 12 inițiative au fost selectate din cele 34 depuse. În acest an, în satul Alexanderfeld va fi renovată o porţiune din parcul central, în s. Cişmichioi vor fi modernizate stațiile de transport public din localitate, iar în Pelinei va fi instalat sistem de irigare pentru plantațiile de viță de vie și levănțică”, a descris câteva din proiectele câştigătoare Dmitri Ianul, manager GAL „Cişmeaua Sudului”.

Create relativ recent, GAL-urile atrag investiţii importante la nivel comunitar datorită abordării europene LEADER, care e inovatoare și participativă, contribuind astfel la reducerea dezechilibrelor economice și sociale și a disparităților dintre urban-rural.

GAL Movila Măgură are trei ani de activitate. Ne bucurăm că anul acesta satele membre primesc un nou impuls de dezvoltare. 12 iniţiative de dezvoltare economică locală care vor crea cel puţin 10 locuri noi de muncă vor beneficia de finanţare europeană, oferită în cadrul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie. În Negurenii Vechi vom derula în paralel câteva iniţiative: recoltarea merelor după o tehnologie modernă, modernizarea magazinului din localitate, promovarea localităţii prin organizarea de expoziţii virtuale”, spune Maria Galiţ, preşedintă GAL „Movila Măgură”.

Cel puțin 12 noi locuri de muncă vor fi create datorită grantului acordat GAL „Valea Halmagei”. „Servicii mobile de vulcanizare, tehnologii ecologice în domeniul viticulturii, crearea unui parc multifuncțional, extinderea iluminatului public stradal, sunt câteva din totalul de 13 iniţiative selectate ce vor fi realizate începând cu acest an în comunităţile membre ale GAL Valea Halmagei”, susţine Elena Enachi, președintă GAL „Valea Halmagei”.

Acesta este primul apel de granturi pentru GAL-urile din regiunile Cahul și Ungheni organizat de Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie. Următorul apel de granturi va fi anunțat în 2022.

În prezent, în Republica Moldova sunt înregistrate 32 de Grupuri de Acţiune Locală care acoperă 35% din zonele rurale.

***

Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea inteligentă, verde, incluzivă și sustenabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 mln. euro, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).