Noile inițiative vor crea cel puțin 12 locuri noi de muncă.

Servicii mobile de vulcanizare, tehnologii ecologice în domeniul viticulturii, crearea unui parc multifuncţional, extinderea iluminatului public stradal, sunt câteva din iniţiativele selectate ce vor fi realizate începând cu acest an în regiunea Cahul. Vedeți aici descrierea proiectelor câștigătoare.  

Grupului de Acțiune Locală „Valea Halmagei” are în componenţa sa 12 localităţi cu peste 17.000 locuitori.

GAL „Valea Halmagei” este unul din cei patru beneficiari de grant în valoare de 50.000 EURO acordaţi de Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie, cu asistenţa financiară a Uniunii Europene.