• Dosarele depuse în cadrul Programului de granturi sunt în plin proces de evaluare. Comisia de selectare examinează setul de documente depus conform criteriilor descrise în Ghidul Aplicantului.
  • Procesul de evaluare implică mai multe etape: (1) verificarea criteriilor de eligibilitate, (2) evaluarea tehnică a planului de afaceri, (3) selectarea câştigătorilor.
  • Parte a procesului de evaluare pot fi organizate sesiuni de clarificare și prezentare a planurilor de afaceri de către participanţi la concurs în faţa Comisiei de selectare.

Câştigătorii vor fi desemnaţi în baza punctajului maxim obținut. Finalizarea procesului de evaluare şi desemnarea câştigătorilor este estimată pentru mijlocul lunii ianuarie 2021. Lista câștigătorilor concursului de asistentă financiara va fi publicata pe site-urile eu4cahul.md și eu4ungheni.md.

28 de companii din regiunile cheie Ungheni și Cahul vor beneficia de granturi în valoare de 15.000 – 30.000 EURO fiecare, acordate cu asistenţa financiară a Uniunii Europene, în cadrul apelului din 2020. Următorul apel destinat sectorului privat din regiunile-cheie va fi lansat în 2021.