Intervențiile care se conțin în această Foaie de Parcurs țintesc 4 lanțuri valorice (struguri de masă, turism, vinificația și oieritul), selectate pentru pilotare de către actorii locali, în baza unei analize exhaustive de relevanță, oportunitate și impact posibil.

Struguri de masă: Raionul Cahul este în una din cele mai reprezentative regiuni de producere a strugurilor de masă din Europa, asigurând peste 20% din recolta totală de struguri de masă din Republica Moldova și care este a treia țară în lume după volumul exporturilor pe cap de locuitor. Câteva mii de fermieri din raion depind în mare parte de veniturile generate de comercializarea strugurilor. Totuși, sectorul continuă să se confrunte cu provocări majore aferente exporturilor și supraviețuirii economice a producătorilor mici și mijlocii, ceea ce subminează semnificativ perspectivele de dezvoltare pe termen scurt și mediu. Prezența pe piețele din Est s-a redus dramatic, iar penetrarea piețelor noi (în primul rând a Uniunii Europene) se confruntă cu serioase obstacole organizatorice, de calitate și marketing.

Turism: Mun. Cahul este unicul oraș balnear din Republica Moldova, iar raionul Cahul are cel mai mare potențial turistic dintre toate regiunile Republicii Moldova, deținând ape minerale curative și cel mai vestit sanatoriu din țară, cele mai mari lacuri naturale din țară (Manta și Beleu), 4 rezervații naturale silvice și o rezervație de plante medicinale, rezervația ”Prutul de Jos”. Există peste 2000 locuri de cazare. Sunt peste 10 pensiuni și case rurale lansate doar în ultima perioadă. Sectorul cunoaște o dinamică pozitivă. Totuși, ritmurile de creștere sunt încă reduse, fiind necesară o mobilizare a tuturor partenerilor publici și privați implicați.

Vinificația: Tradițional, raionul Cahul reprezintă una din principalele regiuni vitivinicole ale țării. Plantațiile de vii acoperă în prezent o suprafață de cca 3 mii hectare, asigurând o recoltă anuală globală de circa 50 mii tone de struguri tehnici. Totodată, cu anumite excepții, sectorul este în declin. Cele 7 fabrici de vin reușesc cu greu să se mențină pe piață, fiind puternic afectate de procesul de reorientare a exporturilor din Est spre Vest. Între timp, fabrica de vin din mun. Cahul a falimentat. Totodată, cu toate că există premise foarte favorabile, raionul Cahul rămâne a fi codaș național în ceea ce privește dezvoltarea de mini-vinării. Astfel, este nevoie de o mobilizare a eforturilor actorilor locali pentru dinamizarea sectorului, inclusiv sprijinirea penetrării noilor piețe (în special a Uniunii Europene, Chinei și Americii de Nord).

Oieritul: Raionul Cahul este considerat a fi ”leagănul” oieritului în Republica Moldova, asigurând în prezent circa 10% din tot septetul de animale din Republica Moldova (60 mii capete). În prezent, ramura traversează o perioadă foarte dificilă, cu riscuri majore de dispariție. Fiind reprezentat în special de persoane fizice , mici și fragmentate (peste 150 de ferme), sectorul nu reușește să se integreze eficient în noile realități economice. Astfel, producția de brânză este din ce mai limitată, din cauza incapacității de auto-organizare pentru penetrarea rețelelor de comerț organizat (super-markete). Producția conexă de lână (peste 200 tone/anual) și pielicele a ajuns să fie distrusă prin ardere în proporție de până la 98%. În acest context, este necesar de menționat că producția autohtonă de covoare s-a orientat la lâna de import, în detrimentul lânii autohtone, calitatea căreia ar fi comparabilă cu cea de import în condițiile respectării normelor științifice de alimentare și întreținere a șeptelul de animale. Analiza arată necesitatea unor intervenții energice pentru corectarea situației.

Foia de Parcurs se bazează pe implementarea unor intervenții pe termen scurt și în majoritatea cazurilor  cu resurse proprii existente, menite să testeze și să mobilizeze parteneriatele locale, care au scopul să producă câteva ”victorii rapide”, care vor fundamenta intervențiile sistemice pentru perioada următoare 2021-2025.

Vedeți aici documentul integral: Foaia de parcurs pentru dinamizarea dezvoltării economice locale în regiunea cheie Cahul