Iniţiative de dezvoltare a pensiunilor turistice şi includerea lor în traseul turistic regional „Lunca Prutului de Jos”, de dotare a sălilor de grădiniţă cu roboţi ozoboți şi alt echipament smart, amenajare a zonelor de agrement și recreere în spațiul public, de dotare cu echipament modern a brutăriilor, cafenelelor din regiune și alte inițiative vor fi realizate de cei 10 beneficiari.

Proiectele Câștigătoare

Descarcă lista proiectelor câștigătoare

Noile proiecte vor crea minim 10 locuri noi de muncă în comunitățile membre ale Grupului de Acțiune Locală „Lunca Prutului de Jos”. GAL Lunca Prutului de Jos are în componenţa sa 10 localităţi rurale cu peste 30.000 locuitori.

GAL Lunca Prutului de Jos este unul din cei patru beneficiari de grant în valoare de 50.000 EURO acordaţi de Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie, cu asistenţa financiară a Uniunii Europene. Grupul de Acţiune Locală a fost selectat câştigător în cadrul apelului public de granturi adresat GAL-rilor din regiunile cheie Cahul şi Ungheni desfăşurat în 2020.