Începând cu miercuri, 23 august, locuitorii municipiului Cahul vor putea beneficia de serviciile prestate de primărie la un singur punct de acces. Ghișeul Unic Cahul, localizat la parterul primăriei, va presta pentru început 17 servicii publice, cu posibilitate de extindere ulterioară și va îmbunătăți accesul la informații și la consolidarea transparenței și responsabilității autorităților publice locale. Lucrările de amenajare, precum și asistența tehnică privind funcționarea Ghișeului Unic au fost asigurate de programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD și UNICEF, valoarea totală a proiectului fiind de peste 156.900 euro, inclusiv contribuția primăriei.

Transparența, operativitatea, dar și claritatea cine prestează un serviciu, accesibilitatea la informație și consultanță pe domenii de interes public sunt esențiale pentru administrația publică. Lansarea Ghișeului este doar un element care impulsionează alte procese administrative în contextul digitalizării. Mulțumim Programului EU4Moldova:Regiuni-cheie pentru suportul în implementarea acestui proiect important pentru cetățenii noștri”, a declarat primarul municipiului Cahul, Nicolae Dandiș.

Printre serviciile prestate de Ghișeul Unic Cahul, se regăsesc: eliberarea certificatelor de urbanism pentru proiectare, certificatelor de lipsa sau existența restanțelor față de bugetul local, autorizaților de construcții, luarea la evidență pentru înscrierea copiilor în instituțiile preșcolare, eliberarea extraselor din decizii și a copiilor deciziilor Consiliului Municipal etc.

„Vedem în Ghișeul Unic un pas important în îmbunătățirea serviciilor publice din Cahul, care totodată este și în conformitate cu procesul general de transformare digitală a societății și economiei Republicii Moldova. Apreciem eforturile de digitalizare ale Primăriei Cahul care demonstrează angajamentul său de a servi mai bine nevoile cetățenilor. Uniunea Europeană se angajează să sprijine astfel de inițiative în cadrul programului nostru umbrelă EU4Digital și al Planului Economic și de Investiții pentru Moldova”, a declarat Boris Filipov, ofițer de programe, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova.

Cu sprijinul programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie” a fost reconstruit, renovat și modernizat spațiul dedicat Ghișeului Unic, au fost identificate soluții software personalizate pentru îmbunătățirea procesului de gestionare a documentelor și facilitarea executării solicitărilor cetățenilor și a deciziilor documentelor procesate de către administrația publică locală. Au fost oferite instruiri, asistență tehnică și consultanță în instituționalizarea Ghișeului Unic și au fost achiziționate mobilier de birou și echipamente IT.  

Inaugurarea acestui Ghișeu Unic simbolizează nu doar modernizarea proceselor administrative, ci și angajamentul autorităților locale de a furniza servicii administrative eficiente locuitorilor municipiului Cahul. Această inițiativă se înscrie în eforturile noastre comune de a îmbunătăți calitatea vieții pentru locuitorii municipiului și de a crea un mediu mai prietenos pentru antreprenori și investitori”, a menționat Valeria Ieșeanu, Specialistă planificare și dezvoltare parteneriate, PNUD Moldova.

Prin instituirea Ghișeului Unic se îmbunătățește accesul cetățenilor la servicii și utilități publice de calitate prin aplicarea unor instrumente inovatoare pentru furnizarea serviciilor oferite într-un singur punct de acces, precum și este sporită transparența și participarea cetățenilor la procesele de guvernare locală.

Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea social-economică inteligentă, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 de milioane de euro, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).