Cu suportul Programului EU4Moldova: Regiuni cheie, cele două regiuni au identificat fiecare câte două servicii publice pentru care se va acorda asistență în instituționalizare și regionalizare pe bază de cooperare intercomunitară. Astfel, la Ungheni vor beneficia de asistență serviciile privind  managementul deșeurilor menajere și de aprovizionare cu apă și canalizare, iar la Cahul – managementul deșeurilor menajere și administrare a domeniului public și privat local.

În opinia lui Veaceslav Bulat, Manager de Proiect/Dezvoltare Locală în cadrul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie, instituționalizarea Consiliilor intercomunale de cooperare constituie primul pas pentru cadrul organizatoric de coordonare a activităților și prestare a serviciilor publice selectate.  

 EU4Moldova: Regiuni-cheie este alături de autoritățile publice locale, prin oferirea asistenței tehnice și juridice pentru facilitarea extinderii serviciilor prestate în prezent în centrele urbane către comunitățile vecine, pentru a crește calitatea serviciilor și prin urmare să contribuie la creșterea bunăstării populației din mediul rural și urban”. 

Cu suportul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie, ambele regiuni au identificat câte două servicii pentru care le va fi acordată asistență în instituționalizare și regionalizare pe bază de cooperare intercomunitară. Așadar, la Ungheni au fost selectate serviciile de managementul deșeurilor menajere și de aprovizionare cu apă și canalizare, iar la Cahul – managementul deșeurilor menajere și administrarea domeniului public și privat local (întreținerea străzilor, drumurilor, pieţelor publice,  întreţinerea zonelor verzi, grădinilor publice şi scuarurilor  etc).

În cadrul ședințelor de constituire au fost aleși președinții Consiliilor intercomunale. Astfel, președintele Consiliul Intercomunal de la Cahul a fost ales Nicolae Beju, primarul comunei Zîrnești, iar la Ungheni – Alexandru Ambros, primar al mun. Ungheni.

 Cooperarea între comunitățile noastre reprezintă o posibilitate de renovare și dezvoltare a satelor care constituie o cerință esențială pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, creșterii atractivității și interesului pentru zonele rurale. Crearea unui serviciu inter-comunitar cu experiențe pozitive și model unic la nivel de regiune cheie Cahul ar putea fi preluat și de alte localități din țară”, a declarat Nicolae Beju, primarul comunei Zîrnești și președintele nou ales al Consiliului Intercomunal de la Cahul.

„Este cert că cooperarea între localitățile raionului Ungheni va duce la asigurarea, în primul rând a cetățenilor cu servicii publice de calitate în domeniul aprovizionării cu apă și a managementului deșeurilor solide, care reprezintă o necesitate stringentă și totodată va contribui la eficientizarea utilizării resurselor, protecția mediului și modernizarea modalității de prestare a serviciilor menționate de către operatorul regional”, a menționat Alexandru Ambros, primar al mun. Ungheni și președintele nou ales al Consiliului Intercomunal de la Ungheni.

De asemenea, în cadrul ședințelor de constituire au fost examinate și aprobate Planurile de acțiuni pentru dezvoltarea serviciilor publice menționate. Acestea includ elaborarea programelor de dezvoltare a serviciilor, crearea operatorilor regionali, aprobarea politicilor tarifare si a pachetului de documente necesare pentru reglementarea activității serviciilor publice intercomunale la nivel de regiune.

La următoarele ședințe ale Consiliilor intercomunale vor fi puse în discuție progresul elaborării programelor de dezvoltare a serviciilor publice comune și documentele de constituire a operatorilor regionali.