Proiectele câștigătoare vor beneficia de un suport financiar în valoare maximă de 200.000 euro fiecare, acordate cu asistență financiară a Uniunii Europene în cadrul Programului „EU4Moldova: regiuni-cheie”.

Potrivit deciziei comisiei de evaluare, în regiunea Cahul proiectul de dezvoltare a tehnologiilor  moderne  în  managementul  resurselor naturale din lunca Prutului de Jos, Văleni a fost desemnat câștigător.

În timp ce la Ungheni, proiectele câștigătoare sunt: proiectul de stimulare a dezvoltării economice locale prin asigurarea accesului agenților economici, agricultori  din localitatea Buzduganii de Jos, com. Valea Mare la sistemul de alimentare cu apă potabilă și proiectul de dezvoltare  economică durabilă și sporirea atractivității  mun. Ungheni prin modernizarea infrastructurii rutiere locale spre zona economică a orașului.

În total au fost recepționate opt dosare din ambele regiuni.

Lista proiectelor câștigătoare din regiunile Cahul și Ungheni:

  • Tehnologii moderne în managementul resurselor naturale din lunca Prutului de Jos”, Văleni, rn-ul Cahul
  • Ара izvorul vieții și gаrапțiа dеzvоltării economice”, Valea Mare, rn-ul Ungheni
  • Modernizarea infrastructurii rutiere municipale pentru creștere economică sustenabilă” (strada Alexandru Boico)”, mun. Ungheni

Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea social-economică inteligentă, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 mln. EURO, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).