Proiectul (ALB) pentru următorii 5 ani a fost subiectul ședinței online a Platformei de dialog public-privat din 23 decembrie curent, organizat de Filiala Cahul a CCI, la care participat mai mulți reprezentanți ai mediului de afaceri și a autorităților publice din regiunea Cahul.

Reprezentantul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie, Dumitru Parfentiev și-a exprimat convingerea că Agenda este un punct de pornire pentru dezvoltare economica a regiunii, un cadru de atragere investitorilor in regiune si de consolidare a platformei de dialog public privat, oferă o va oferi o baza pentru susținere economiei verzi bazate pe principiile durabile: „Îndemn reprezentanții sectorului privat, public și asociativ să participe la avizarea Agendei Locale de Business – un instrument practic de îmbunătățire a climatului de afaceri, crearea întreprinderilor noi și promovarea  proiectelor investiționale care vor fi elaborate ulterior în cadrul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie”.

Elaborarea ALB a fost un proces participativ, organizat de Filiala Cahul a CCI la care au participat toate părțile interesate (sectorul public și cel privat, societatea civilă, partenerii de dezvoltare).

Proiectul ALB pentru următorii 5 ani conține 5 obiective specifice: consolidarea dialogului public-privat la nivel local, susținerea mediului de afaceri prin dezvoltarea serviciilor de consultanța și formarea antreprenorială la nivel local, dezvoltarea sectorului agroalimentar, valorificarea potențialului de dezvoltare a turismului și promovarea conceptului de specializare inteligenta la nivel de regiune.

Fiecare din obiective specifice menționate în proiect cuprind un șir de acțiuni ce vor contribui la dezvoltarea mediului antreprenorial din regiune. Procesul de evaluare a implementării ALB va fi realizat în cadrul Platformei de dialog public-privat, aceasta fiind un organ consultativcreatîn cadrul Programului „EU4Moldova: Regiuni – cheie”,  finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).

La eveniment au participat 25 de reprezentanți ai mediului de afaceri și autorităților publice din regiunea Cahul. Totodată, participanții au convenit că în termen de 2 săptămâni toți cei interesați vor putea veni cu propuneri și completări pentru definitivarea Agendei.

Propunerile pot fi transmise la Filiala Cahul a CCI la adresa de e-mail: cahul@chamber.md 

Regulamentul Platformei poate fi accesat aici

Agenda Locală de Business poate fi accesată aici.