Uniunea Europeană a lansat la Cahul prima dintre cele două inițiative în cadrul noului program „EU4Moldova: Regiuni-cheie”. Dintr-un buget total de 23,3 milioane de euro, UE investește 22,8 milioane pentru a stimula dezvoltarea economică inteligentă, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni. Inițiativa EU4Cahul va implica în perioada 2019-2025 municipiul Cahul și localitățile sale învecinate din raion.

O inițiativă similară în cadrul programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie” va fi anunțată în curând și pentru Ungheni (EU4Ungheni).

La evenimentul de lansare de la Cahul a fost organizat un iarmaroc al producătorilor locali, un concurs de desen la tema „Cum văd eu orașul meu peste 5 ani”, la care au fost depuse peste 120 de desene, precum și un concert, inclusiv cu artiști originari din Cahul.

„Municipiul Cahul este capitala de sud a R. Moldova si în mod evident are nevoie de susținere pentru dezvoltarea sa multilaterală. Vreau să mulțumesc UE si statelor-membre pentru selectarea localității și regiunii noastre ca zonă pilot pentru această asistență. Știm care sunt prioritățile noastre, avem proiecte pregătite și dorim să asigurăm partenerii noștri de responsabilitatea, transparența și integritatea în implementarea acestui program”, a menționat Nicolae Dandiș, primarul municipiului Cahul.

Regiunea-cheie Cahul susținută de UE va beneficia de asistență considerabilă pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor săi, la un nivel cât mai aproape de standardele UE. „Regiunile-cheie UE” reprezintă o inițiativă-pilot care are ca scop accelerarea schimbărilor sistemice prin sinergia inițiativelor anterioare, actuale și viitoare finanțate de UE, precum și a altor proiecte desfășurate de donatori, parteneri de dezvoltare și instituțiile publice. Eliminarea lacunelor și crearea legăturilor între aceste inițiative va crea o temelie solidă pentru o dezvoltare economică de lungă durată.

„Sunt mândru să lansez această inițiativă ambițioasă a UE. UE investește resurse substanțiale pentru implicarea cetățenilor și a localităților în crearea de parteneriate puternice pe baza valorilor comune. Acest program are drept scop îmbunătățirea vieții de zi cu zi a cetățenilor. Sunt convins că împreună vom transforma orașele Cahul și Ungheni în poli de creștere inteligentă, incluzivă și durabilă ai Moldovei”, a declarat Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova.

Regiunile-țintă ale UE vor contribui și la creșterea atractivității investiționale și antreprenoriale a regiunilor prin promovarea rolului lor de poli de creștere, dar și prin valorificarea abordării de specializare inteligentă a economiei, creând noi oportunități atractive de muncă.

„Suntem cu toții pregătiți să începem punerea în aplicare a acestei inițiative. Ne vom concentra pe transparența și participarea cetățenilor la luarea deciziilor, pe accesul la servicii publice locale smart și de calitate, pe crearea de noi oportunități de angajare și îmbunătățirea atractivității pentru investiții și pe specializarea economică inteligentă”, a menționat Dima Al-Khatib, Reprezentantă rezidentă PNUD în Republica Moldova.

EU4Cahul asigură și dezvoltarea incluzivă în conformitate cu obiectivele și aspirațiile reînnoite ale Strategiei Uniunii Europene pentru tineret în perioada 2019-2027. Acestea urmăresc implicarea, conectarea și responsabilizarea tinerilor. În următorii 5 ani, această inițiativă a UE va susține mai multe inițiative privind serviciile sociale, precum cele de educație și protecție pentru adolescenți și copii, inclusiv serviciile de îngrijire a copiilor. La fel, vor fi îmbunătățite politicile în favoarea copiilor și tinerilor, iar instrumentele inovatoare vor fi implementate în vederea asigurării abilitării, implicării și participării tinerilor.

„Această inițiativă EU4Cahul va contribui, de asemenea, la obiectivele și aspirațiile parteneriatului UE-UNICEF în cadrul inițiativei globale «Generation Unlimited», axată pe o abordare care conectează educația cu angajarea în câmpul muncii și cu antreprenoriatul. Nu în ultimul rând vom sprijini sensibilizarea publicului cu privire la drepturile copilului, întrucât Acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană subliniază și cooperarea pentru protecția și promovarea drepturilor copilului”, a menționat Desiree Jongsma, Reprezentantă de țară UNICEF Moldova.

Programul vizează și îmbunătățirea participării cetățenilor în procesul de luare a deciziilor, printr-o transparență și răspundere consolidată a autorităților publice locale. Cetățenii vor fi implicați și angajați pe tot parcursul proiectului. La evenimentul de lansare a fost anunțat și primul concurs, un apel pentru idei de îmbunătățire a centrului orașului Cahul. Cele mai inspirate, inovatoare sau interesante idei vor fi premiate. Mai multe detalii sunt disponibile pe eu4cahul.md.

În timpul evenimentului au fost anunțate și alte proiecte finanțate de UE, care fac parte din același program cu genericul „EU4Moldova”, și care se vor desfășura inclusiv cu susținere din partea Germaniei și a Suediei. Prezentă la eveniment, Ambasadoarea Germaniei a apreciat programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie”.

Printre alte inițiative finanțate de UE se numără proiectul implementat de UN Women privind consolidarea capacităților în domeniul egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni, cu un buget de 5,25 milioane de euro. Proiectul se va concentra pe promovarea politicilor locale sensibile la gen și prevenirea violenței domestice.