Sesiune de Informare Apel de Granturi pentru ONG-uri

Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie invită reprezentanții ONG din raioanele Cahul și Ungheni și potențialii parteneri să participle la Sesiunea de informare destinată Apelului de propuneri de proiecte ce vizează sporirea gradului de implicare a structurilor societății civile și a asociațiilor obștești locale în promovarea și creșterea accesibilități grupurilor vulnerabile la serviciile publice prestate la nivel local în cele două regiuni-cheie: Cahul și Ungheni.

Aminim că Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie, finanțat de UE și implementat de PNUD și UNICEF, a lansat un Program de Granturi, în valoare totală de 80.000 EURO, destinat organizațiilor non-guvernamentale din regiunile-cheie Cahul și Ungheni. Scopul Apelului este acordarea de suport organizațiilor necomerciale din regiunile-cheie Cahul și Ungheni în soluționarea celor mai importante probleme privind accesul grupurilor vulnerabile la serviciile publice. În cadrul acestui Apel vor fi selectate cel puțin patru (4) propuneri de proiecte pentru finanțare. Suma maximă solicitată per proiect nu va depăși 20.000 EURO. Programul va susține proiectele care contribuie la îmbunătățirea accesului grupurilor vulnerabile la serviciile publice existente, noi sau îmbunătățite.

IMPORTANT: Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie a realizat un Studiu privind cele mai critice probleme legate de furnizarea și accesul grupurilor vulnerabile la serviciile publice înraioanele Ungheni și Cahul. Participanții la concursul de granturi sunt încurajați să studieze cercetarea pentru a-și documenta mai bine propunerea de proiect.

Urmăriți aici înregistrarea video de la sesiunea de informare organizată pe 7 iulie 2021:

Documente:

0 b

Alte resurse:

Campanii

Evenimente

Istorii de succes

eu4cahul-logo-regiuni

Programul susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din cele 2 regiuni cheie: municipiile Ungheni și Cahul și localitățile învecinate.

Află mai multe