EU pentru Cahul. Ideea ta pentru un municipiu European

Statut:
Deschis
Data limită pentru aplicare:
2 iunie 2022, ora 08:00 (GMT +03:00)
Participă la concurs

Identitatea urbană a oricărui oraș este definită, în primul rând, de centrul său – aleea centrală și bulevardul principal, care este inima și epicentrul activităților economice, civice și culturale. Este locul unde se desfășoară adunări publice, festivaluri și sărbători. Iată de ce comunitățile locale din întreaga lume se preocupă foarte mult de designul urban și aspectul vizual al centrului orașului, acesta având un impact enorm asupra consolidării competitivității lor investiționale și economice.

În unele orașe, centrul este împânzit de clădiri instituționale, hoteluri și bănci. În altele, predomină magazinele, cafenelele și restaurantele menite să creeze o atmosferă ospitalieră pentru ca oamenii să-și petreacă timpul acolo, cu o mare varietate de elemente de animație stradală. Mai sunt orașe care și-au transformat centrul în piețe mari și vibrante, cu activități comerciale permanente. Însă, majoritatea orașelor europene au o identitate simbolică a centrelor lor, ceea ce le face unice și originale. Trebuie remarcat că majoritatea absolută a orașelor europene au reușit să creeze zone pietonale adaptate, care să îmbogățească viața publică pentru locuitorii lor și care să le îmbunătățească atractivitatea turistică.

Conform principiilor societăților democratice, dezvoltarea centrelor orașelor este un subiect al deciziilor ascendente ale cetățenilor, modelându-le viziunea colectivă pentru construirea viitorului comun.

Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD și UNICEF, cu îndrumare strategică din partea Delegației UE în Republica Moldova, își propune să sprijine cele două municipii (Ungheni și Cahul) și localitățile învecinate ca să devină poli regionali de creștere dinamică și prosperă ai Moldovei, urmând principiile de transparență și responsabilitate. În acest context, Programul intenționează să sprijine municipiul Cahul în revitalizarea/ înfrumusețarea centrului orașului. Această activitate urmărește abordarea generală și obiectivele programului de a facilita creșterea socio-economică locală inteligentă, incluzivă, durabilă și integrată și a îmbunătăți nivelul de viață al cetățenilor.

Prin acest apel, cetățenii sunt încurajați să-și exprime opiniile, asupra următoarelor: 

 • Ce reprezintă astăzi centrul municipiului Cahul?
 • Ce funcție are centrul?
 • Cât de prietenoase cetățenilor sunt spațiile publice?
 • Corespunde acesta cu așteptările și nevoile cetățenilor săi?
 • Ce trebuie de făcut pentru a amenaja centrul orașului?
 • Ar fi bine să creăm o zonă pietonală în centrul orașului?
 • Ar fi bine să revitalizăm unele clădiri istorice?
 • Ar fi bine să construim un monument – „simbolurile orașului” – în piața centrală?
 • Ar fi bine să instalăm articole de iluminare decorativă a fațadelor clădirilor principale?
 • Ar fi bine să construim o fântână arteziană în piața centrală?
 • Ar fi bine să avem mai multe flori pe bulevardul principal?
 • Care trebuie să fie viitoarea identitate vizuală a centrului orașului Cahul?

Obiectivul

Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie” lansează primul apel deschis consultativ pentru idei, la care cetățenii să-și prezinte viziunile referitoare la transformarea centrului orașului. Căutăm idei inovatoare și originale despre modul în care municipiul Cahul și-ar putea îmbunătăți centrul orașului, astfel încât să reflecte ambițiile municipiului de a-și consolida poziția de pol de creștere economică și centru cultural.

Ideile și opiniile colectate vor sta la baza analizelor și eforturilor ulterioare de a defini intervențiile necesare pentru înfrumusețarea centrului orașului Cahul, astfel încât să devină un loc confortabil și atractiv pentru cetățenii săi, în corespundere cu obiectivul de a oferi o calitate a vieții similară cu cea din majoritatea orașelor UE.

Cine poate prezenta idei

La apelul deschis pentru idei pot participa toți cetățenii Republicii Moldova, inclusiv locuitorii orașului și ai raionului și reprezentanții diasporei care au idei inovatoare și originale de împărtășit.

Evaluarea celor mai bune idei

Ideile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

 1. Originalitatea și creativitatea (1-3 puncte)
  1. Ideile vor fi apreciate după nivelul de creativitate și dacă propun soluții inteligente și, posibil, inovatoare pentru centrul orașului (combinație de tehnologii și inovații sociale). Abordarea schimbărilor climatice, economia ecologică și durabilitatea mediului înconjurător sunt, de asemenea, elemente principale.
 2. Semnificația social-culturală (1-3 puncte)
  1. Cât de bine abordează ideile propuse nevoile existente ale comunității (de ex. accesul la cultură, divertisment, activități comunitare, sport, educație, asistență medicală, întâlniri cu familia și prietenii, cumpărături, vacanță, satsfac nevoile persoanelor cu dizabilități etc.).
 3. Fezabilitatea și durabilitatea (1-5 puncte)
  1. Cât de realizabile din punct de vedere financiar sunt ideile propuse și ce resurse sunt necesare pentru extinderea lor potențială. Mai mult decât atât, este important cât de ecologice sunt ideile propuse. O prioritate este și durabilitatea în ceea ce privește costurile de întreținere.
 4. Impactul scontat (1-5 puncte)
  1. Ce impact poate avea soluția propusă pentru stimularea dezvoltării socio-economice durabile în regiunea-țintă.

Alte resurse:

Campanii

Evenimente

Istorii de succes

eu4cahul-logo-regiuni

Programul susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din cele 2 regiuni cheie: municipiile Ungheni și Cahul și localitățile învecinate.

Află mai multe