Diversificarea surselor de energie electrică prin instalarea panourilor fotovoltaice, dotarea grădinițelor cu echipament și mobilier, dotarea cu echipament a gospodăriilor țărănești, inițiative de promovare a turismului rural sunt câteva dintre proiectele care vor fi lansate în acest an în 14 sate din regiunile Cahul și Ungheni.

Comunitățile rurale din regiunile Cahul și Ungheni se dezvoltă datorită asistenței Uniunii Europene. Satele, beneficiare de finanțare, sunt membre a două grupuri de acțiune locală (GAL) câștigătoare ale programului de granturi, ediția 2022, desfășurat de Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, finanțat de UE și implementat de PNUD și UNICEF.

Grupul de Acțiune Locală „Lunca Prutului de Jos” din Cahul și Grupul de Acțiune Locală „Răzeșii Pyretusului” din Ungheni beneficiază de asistență în valoare totală de 100.000 euro. Fiecare grup de acţiune locală beneficiar de grant în valoare de 50.000 euro a lansat apeluri locale de finanţare de proiecte.

Elena Pruteanu, beneficiara GAL „Lunca Prutului de Jos”- sursa foto: UN Women

Noile proiecte vor crea cel puțin șase locuri de muncă permanente în cele două GAL-uri și vor contribui la dezvoltarea durabilă a comunităților din cele două regiuni-cheie. Grupul de Acțiune Locală „Răzeșii Pyretusului” va dezvolta zece proiecte locale în regiunea Ungheni.

„Mă bucur că datorită grantului acordat comunitățile rurale se pot dezvolta armonios : grădinițele din satele Blindești și Izvoare se vor moderniza. În Sculeni va fi gestionat mai bine managementul deșeurilor, iar companiile locale vor fi dotate cu tehnologii moderne și eficient energetic’’, susține Strechi Maria, directoarea GAL „Răzeșii Pyretusului”.

În regiunea Cahul, Grupul de Acțiune Locală „Lunca Prutului de Jos” va realiza alte opt proiecte locale.

„În anul 2023, cu suportul Programului „EU4Moldova : Regiuni-cheie’’ vom contribui la creșterea nivelului de trai în localitățile rurale. Vor fi îmbunătățite serviciile prestate de școli, grădinițe și biblioteci prin dotarea acestora cu echipamente IT, seturi de mobilier și instrumente muzicale. În GAL va fi creat primul centru spa bazat pe medicina naturistă, iar apicultura va fi integrată în gama serviciilor turistice din Lunca Prutului de Jos, alături de atelierele gastronomice, degustările de vin sau meșteșugăritul autohton’’,  notează Eugenia Negru-Stoica, directoarea GAL „Lunca Prutului de Jos”

Grupul de Acțiune Locală „Lunca Prutului de Jos” din Cahul și Grupul de Acțiune Locală „Răzeșii Pyretusului” din Ungheni sunt câștigătoarele celei de-a doua ediții al programului de granturi (ed. 2022), anterior alte patru GAL-uri din Cahul și Ungheni au beneficiat de asistență totală în valoare de 200.000 euro.

În Republica Moldova, activitatea GAL-urilor este reglementata de Legea cu privire la grupurile de acțiune locală, care prevede crearea cadrului legal pentru obținerea statutului de persoană juridică. Totodată, în baza Programului de stat LEADER administrat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, GAL-urile înregistrate în Republica Moldova pot accesa subvenții de până la 5% din cadrul Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.

***

Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea inteligentă, verde, incluzivă și sustenabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 mln. euro, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).