Comunitățile din Ungheni și Cahul își vor moderniza infrastructura publică datorită asistenței Uniunii Europene

Statut:
Desfășurat
Data limită pentru aplicare:
15 martie 2022, ora 17:00 (GMT +03:00)
Detalii și aplicare

Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie” lansează apelul de finanţare a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii comunitare de utilități și de prestare a serviciilor publice locale în comunităţile urbane şi rurale din raioanele Cahul şi Ungheni, cu asistenţa Uniunii Europene.

Comunităţile sau grupurile de comunităţi din regiunile-cheie vor beneficia și în acest an de asistenţă nerambursabilă în valoare de maxim 200.000 euro fiecare, acordată din fonduri europene.

Vor fi susținute financiar propunerile de proiecte care contribuie la dezvoltarea infrastructurii publice de utilități și a serviciilor publice locale cu impact de dezvoltare economică locală în regiunile-cheie Cahul și Ungheni. Prioritate maximă în cadrul apelului este acordată proiectelor de cooperare intercomunitară rural-rural sau urban-rural, precum și intervențiilor bazate pe dezvoltarea economică locală, promovarea soluțiilor integrate, eficiente și prietenoase mediului”, informează Alexandru Pelivan, managerul Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”.

Solicitanți de finanțare pot fi autorități publice locale de nivelul I din raioanele Cahul și Ungheni.

Proiectele propuse spre finanțare trebuie să corespundă următoarelor criterii de eligibilitate:

 • Să fie depuse de APL/sau grup de APL de nivel I din raioanele Cahul și Ungheni.
 • Să corespundă domeniilor eligibile de finanțare și să derive din documentele strategice de dezvoltare locală.
 • Să asigurare o contribuție financiară obligatorie de cel puțin 20% din bugetul total al proiectului.
 • Minim 90% din buget să fie investit în executarea lucrărilor de construcție şi procurarea echipamentelor.
 • Cel puțin 90% din beneficiarii finali să fie locuitori ai comunităţilor din raioanele Ungheni și Cahul.
 • Perioada de implementare a proiectului să fie de maxim 24 de luni de la data semnării acordului de finanțare.

Participanţii la concurs ce vor întruni toate criteriile de eligibilitate vor fi admişi în următoarea etapă de evaluare. Condiţiile detaliate ale concursului şi Ghidul de aplicare pot fi accesate pe paginile web: www.eu4cahul.md şi www.eu4ungheni.md

Propunerile de finanţare urmează să acopere următoarele domenii/sectoare:

 • Infrastructura de drumuri locale (reabilitare și modernizare);
 • Sisteme de aprovizionare cu apă și de canalizare;
 • Eficienţa energetică;
 • Managementul deșeurilor solide;
 • Planificarea și amenajarea spațiilor publice;
 • Infrastructura de utilitate publică;
 • Infrastructura urbană/rurală.

Propunerile de proiecte pot fi depuse de APL individual sau de un grup de APL-uri. Autoritatea publică locală poate depune, în calitate de aplicant, un singur proiect de finanţare. Nu sunt stabilite limitări în cazul participării APL în calitate de partener cu rigoarea de a garanta capacitatea operațională și financiară necesară pentru a pune în aplicare proiectele selectate.

Prioritate în cadrul apelului va fi acordată iniţiativelor de cooperare intercomunitară rural-rural sau urban-rural, precum și intervențiilor bazate pe dezvoltarea economică locală.

Cele mai bune propuneri de proiecte vor fi identificate în baza unei proceduri de evaluare și selectare transparente și competitive. Comisia de evaluare va selecta propunerile de proiect în baza procedurilor și criteriilor de evaluare, care vor fi ulterior propuse spre aprobare de Consiliile Locale de Coordonare ale Programului.

Condițiile detaliate de participare, Ghidul de aplicare și criteriile de evaluare pot fi accesate aici: https://sc.undp.md/tnddetails2_1/2424/

Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie” va organiza pe 10 februarie o sesiune on-line de informare dedicată apelului de finanțare: 10.00 – pentru primăriile din raionul Ungheni, 13.00 – pentru primăriile din raionul Cahul. Primăriile interesate sunt rugate să se înscrie prealabil expediind e-mail pe adresa: sergiu.plesca@undp.org.

Dosarele de participare la concurs urmează a fi expediate până pe 15 Martie 2022 pe adresa de e-mail sergiu.plesca@undp.org cu titlul „Aplicație Apel propuneri proiecte dezvoltare infrastructură comunitară utilități, prestare servicii publice locale necesare pentru stimularea dezvoltării economice locale”. Fiecare solicitant va recepționa un e-mail de confirmare a depunerii dosarului și un număr de înregistrare.

Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea social-economică inteligentă, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 mln. euro, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).

Alte anunțuri:

Alte resurse:

Campanii

Evenimente

Istorii de succes

eu4cahul-logo-regiuni

Programul susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din cele 2 regiuni cheie: municipiile Ungheni și Cahul și localitățile învecinate.

Află mai multe