Uniunea Europeană a lansat un nou apel de granturi pentru Grupurile de Acțiune Locală din Cahul și Ungheni

Statut:
Extins
Data limită pentru aplicare:
29 aprilie 2022, ora 16:00 (GMT +03:00)
Detalii și aplicare

Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD și UNICEF, lansează apelul de granturi pentru Grupurile de Acțiune Locală (GAL) din Ungheni și Cahul, care vor veni cu proiecte și inițiative de dezvoltare a zonelor rurale și de creare de noi locuri de muncă. În acest an, două GAL-uri vor beneficia de asistență nerambursabilă în valoare de maxim 50 000 euro fiecare, acordată din fonduri europene. Propunerile, care urmează să fie prezentate în cadrul acestui apel, trebuie să includă activități care vor fi realizate în decurs de 12 luni de la data semnării acordului de grant.

 Solicitanți de finanțare trebuie să corespundă următoarelor criterii de eligibilitate:  

  • Propunerea să fie depusă de un GAL din care fac parte comunitățile rurale din raioanele Cahul sau Ungheni;
  • Să fie depusă o singură propunere de proiect;
  • Propunerea de proiect să implice costuri administrative, care reprezintă până la 20% din buget, plafonul maxim fiind de 7 000 euro;
  • Propunerea de proiect să prevadă contribuția obligatorie – cel puțin 20% din bugetul total;
  • Bugetul solicitat de la Program să nu depășească 50 000 euro per propunere de proiect;
  • Prioritățile indicate în propunerea de proiect sunt incluse în Planul Strategic de Acțiuni al GAL sau sunt relevante pentru abordarea impactului COVID-19;
  • Cel puțin 30% din suma solicitată pentru finanțare să fie destinată implementării măsurilor de susținere a dezvoltării economice și creării locurilor de muncă locale în zonele rurale din Ungheni și Cahul;
  • Cel puțin 50% din beneficiarii finali să fie locuitori din comunitățile rurale ale raioanelor Ungheni sau Cahul.

Participanţii la concurs care vor întruni toate criteriile de eligibilitate vor fi admişi în următoarea etapă de evaluare. Condiţiile detaliate ale concursului şi Ghidul de depunere a dosarului pot fi accesate aici

Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie” va informa potențialii beneficiari despre data la care va fi organizată o Sesiune de informare pentru reprezentanții GAL din Cahul și Ungheni, în vederea familiarizării cu conceptul de proiect, criteriile de aplicare și evaluare, precum și cu modalitatea de implementare.

Dosarele de participare la concurs urmează a fi expediate până pe  29 aprilie 2022 pe adresa de e-mail natalia.lipca@undp.org, cu titlul „EU4MD: Regiuni-cheie. Programul de Granturi Mici pentru GAL-uri, ediția 2022”. Fiecare solicitant va recepționa un e-mail de confirmare a depunerii dosarului și un număr de înregistrare.

În 2020, la prima ediție a apelului de granturi, patru GAL-uri au beneficiat de asistență în valoare totală de 200 000 euro, fonduri europene, investite în proiecte de dezvoltare comunitară şi de creare de noi locuri de muncă în satele din regiunile Cahul şi Ungheni.

Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea social-economică inteligentă, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 milioane de euro și este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).

Alte anunțuri:

Alte resurse:

Campanii

Evenimente

Istorii de succes

eu4cahul-logo-regiuni

Programul susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din cele 2 regiuni cheie: municipiile Ungheni și Cahul și localitățile învecinate.

Află mai multe