Sprijinirea organizării principalelor sectoare economice locale în clustere dinamice orientate spre creștere

Perioada:
2021-2022
Bugetul:
53 145 Euro

Fiecare regiune-cheie va fi sprijinită să-și îmbunătățească competitivitatea economiei sale teritoriale prin restructurarea și consolidarea sectoarelor sale majore economice în clustere teritoriale puternice și dinamice, orientate spre exportul pe piața UE și integrate în lanțuri valorice stabile și cu marjă înaltă.

Activitățile și acțiunile sprijinite vor aplica cele mai inovatoare instrumente metodologice și experiențe internaționale legate de specializarea inteligentă, clusterizare și modernizarea lanțului valoric.

Rezultate așteptate:

  • Facilitarea cooperării între firmele existente și actorii asociați;
  • Susținerea procesului de elaborare a „Analizei cartografierii clusterelor”;
  • Sprijinirea companiilor din clusterele-pilot selectate în identificarea avantajului lor competitiv aferent unei potențiale pătrunderi în lanțurile valorice europene cu marjă înaltă și elaborarea Planului conex de dezvoltare pe 5 ani.

Uniunea Europeană, prin intermediul programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, susține dezvoltarea și consolidarea lanțurilor valorice și a clusterelor din regiunile Cahul și Ungheni. Cu acest scop, a fost elaborată de reprezentanții locali ai sectorului privat, în parteneriat cu autoritățile publice locale și Camera de Comerț și Industrie din raioanele Cahul și Ungheni, câte o Foaie de parcurs pentru fiecare regiune, unde a fost analizată situația economică a raionului, inclusiv din zona rurală și cea urbană.

În document au fost evidențiate lanțurile valorice cu toate verigile lor, de la obținerea materiei prime până la comercializarea produsului finit. În baza acestei analize, au fost selectate lanțuri valorice cu potențial economic în creștere și obținere a valorii adăugate mari, pondere mare în viața social-economică, cu oportunități de satisfacere a pieței interne și export. Așadar, în regiunea Cahul au fost identificate 4 lanțuri valorice (strugurii de masă, turism, vinificație și oieritul), iar în regiunea Ungheni (turism, căpșuni, mobilă și covoare).

Proiecte în derulare

Alte resurse:

Campanii

Evenimente

Istorii de succes

eu4cahul-logo-regiuni

Programul susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din cele 2 regiuni cheie: municipiile Ungheni și Cahul și localitățile învecinate.

Află mai multe