Dezvoltare a infrastructurii comunitare de utilități și de prestare a serviciilor publice locale în comunitățile urbane și rurale din raionul Cahul, Văleni

Perioada:
Planificat
Bugetul:
259 326 USD

Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie susține financiar propunerile de proiecte care contribuie la dezvoltarea infrastructurii publice de utilități și a serviciilor publice locale cu impact de dezvoltare economică locală în regiunile-cheie Cahul și Ungheni. Prioritate maximă în cadrul apelului este acordată proiectelor de cooperare intercomunitară rural-rural sau urban-rural, precum și intervențiilor bazate pe dezvoltarea economică locală, promovarea soluțiilor integrate, eficiente și prietenoase mediului.

Rezultate așteptate:

  • Valorificarea resurselor naturale cu valoare energetică înaltă obținută prin colectarea de stuf până la 6250 tone/anual, de pe o suprafața totală de circa 500 ha după cum urmează (Giurgiulești- 15 ha; Cîșlița Prut- 5 ha; Slobozia Mare – 50 ha; Văleni – 200 ha; Brînza- 30 ha; Colibași- 20 ha; Vadul lui Isac- 15 ha; Manta – 150 ha și Crihana Veche – 10 ha).
  • Asigurarea cu utilajul și spațiile necesare pentru sortarea, prelucrarea și procesarea materiei prime, obținută prin procurare mașină specializată de cosit de stuf; construcția unui depozit pentru stocarea și sortarea stufului (800 m3); procurarea și instalarea unei linii de producere a brichetelor (250 kg/oră).
  • 20 pensiuni turistice asigurate cu materie primă naturală pentru extinderea facilităților de primire a turiștilor, asigurând în acest fel o creștere estimativă a veniturilor pensiunilor cu 10-25%

Alte resurse:

Campanii

Evenimente

Istorii de succes

eu4cahul-logo-regiuni

Programul susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din cele 2 regiuni cheie: municipiile Ungheni și Cahul și localitățile învecinate.

Află mai multe