Renovarea sitemului de iluminat public stradal și construcția unei rețele integente în mun. Cahul (zona Centru)

Perioada:
2022
Bugetul:
552 351 Euro

Municipiul Cahul este unul dintre cele mai importante orașe și singurul oraș din țară care are statutul de oraș stațiune balneară. Cahul este un centru social-cultural, academic și economic cu un potențial uriaș de dezvoltare urbană, având resurse de ape minerale curative (Sanatoriul/stațiunea de sănătate „Nufărul Alb”, care atrage anual circa 5000 de turiști din țară și din străinătate), instituții culturale, dar și posibilități de recreere diversificate în jurul acesteia (rezervație științifică, locuri de pescuit, zonă de agrement în curs de dezvoltare în jurul Lacului Sărat). Una dintre problemele prioritare care afectează negativ calitatea vieții locuitorilor și oaspeților localității este sistemul de iluminat stradal învechit, care conduce la numeroase efecte negative, precum creșterea nivelului criminalității, reducerea nivelului de securitate a cetățenilor, depozitarea ilegală a deșeurilor în zonele slab iluminate, dar și utilizarea ineficientă a resurselor.

Îmbunătățirea sistemului de iluminat public ar eficientiza cheltuielile din bugetul municipal și ar crește gradul de acoperire a sistemului de iluminat public. De asemenea, ținând cont de faptul că durata de funcționare a corpurilor de iluminat LED este de 10 ori mai mare decât cea a lămpilor tradiționale, este de așteptat ca defecțiunile sistemului să se reducă semnificativ.

Prin urmare, rezultă următoarele beneficii:

 • Reducerea riscurilor de securitate personală;
 • Calitate și acoperire îmbunătățite;
 • Costuri reduse;
 • Impact redus asupra mediului;
 • Parte integrată a sistemului de management urban SMART.

După renovarea sistemului de iluminat public, municipiul Cahul va deveni mai sigur și mai atractiv pentru unitățile economice, creând un mediu confortabil pentru afaceri, consumatori și contribuind la îmbunătățirea imaginii orașului, care va deveni mai atractiv pentru potențialii investitori și turiști.

Rezultate așteptate:

 • Sistem de iluminat public inteligent cu o acoperire de 100% a zonei centrale a mun. Cahul prin instalarea a 926 corpuri de iluminat echipate cu surse LED;
 • Condiții de drum mai sigure și mediu mai sigur pentru pietoni.
 • Reducerea cu 30% a numărului total de accidente pe timp de noapte, reducerea substanțială a numărului de agresiuni fizice din cauza defecțiunii sistemului de iluminat;
 • Îmbunătățirea mediului social și cultural pentru creșterea siguranței pentru activități pe timpul nopții;
 • Eficientizarea și monitorizarea consumului de energie electrică în spațiile publice, precum: străzi, treceri de pietoni, parcuri etc., implicit identificarea și diminuarea pierderilor de energie, dar și a cheltuielilor la bugetul local;
 • Extinderea duratei de viață a echipamentelor și reducerea costurilor operaționale prin anticiparea și evitarea întreruperilor, prin monitorizarea și întreținerea rețelei 24/7 în timp real.
 • Furnizarea de informații corecte privind întreruperile/defecțiunile transmise direct de departamentul/echipa tehnică (informații detaliate despre probleme, locația exactă);
 • Ajustările inteligente ale sistemelor de management al luminii pe drumurile și străzile orașului menite să protejeze mediul înconjurător prin diminuarea efectelor negative a emisiilor de poluanți în mediu (emisii de CO2) și deversarea ilegală a deșeurilor în spațiile verzi;
 • Un mediu de viață plăcut și modern oferit de viitoarele tehnologii inteligente axate pe beneficiul general al comunității, creșterea satisfacției și a nivelului de încredere în rândul cetățenilor pentru administrația publică locală.

Alte resurse:

Campanii

Evenimente

Istorii de succes

eu4cahul-logo-regiuni

Programul susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din cele 2 regiuni cheie: municipiile Ungheni și Cahul și localitățile învecinate.

Află mai multe