Programul de asistență financiară nerambursabilă pentru antreprenori, ediția 2021

Perioada:
2021-2023
Bugetul:
620 000 Euro

Este cel de-al doilea apel de asistență financiară nerambursabilă pentru antreprenorii din regiunile Cahul și Ungheni. De asistență beneficiază întreprinderi existente, start-up-uri (întreprinderi nou create) și inițiative de antreprenoriat social. Este acordat sprijin noilor afaceri, precum și accelerarea companiilor existente din zonele urbane și rurale, în special a celor conduse sau care au un impact pozitiv asupra femeilor, bărbaților și tinerilor și un grad sporit de inovare și digitalizare a afacerii și un impact pozitiv asupra mediului.

Rezultate așteptate:

  • 29 antreprenori din regiunile Cahul și Ungheni au primit asistență financiară nerambursabilă în valoare de 15.000 – 30.000 euro fiecare;
  • 29 antreprenori beneficiază de mentorat coaching individual și instruiri pe parcursul implementării programului;
  • Cei 29 de antreprenori selectați vor crea peste 180 locuri de muncă permanente și sezoniere.

Alte resurse:

Campanii

Evenimente

Istorii de succes

eu4cahul-logo-regiuni

Programul susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din cele 2 regiuni cheie: municipiile Ungheni și Cahul și localitățile învecinate.

Află mai multe