Angajăm 3 consultanți-evaluatori

Statut:
Desfășurat
Data limită pentru aplicare:
15 iunie 2021, ora 16:00 (GMT +03:00)
Detalii și aplicare

Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie angajează 3 consultanți pentru evaluarea tehnică a dosarelor depuse de sectorului privat în cadrul Concursului de granturi adresat antreprenorilor din regiunile-cheie Ungheni și Cahul:

 • Un (1) Consultant (Evaluator 1) cu competențe în domeniile juridic și economic
 • Un (1) Consultant (Evaluator 2) cu competențe în domeniile viabilitate financiară/audit
 • Un (1) Consultant (Evaluator 3) cu competențe în domeniile management și dezvoltare strategică

Experții aplică individual.

Condițiile concursului sunt publicate aici: https://sc.undp.md/jobdetails/2251/

Perioada contractului/serviciilor: iunie 2021 – septembrie 2021 (volum de lucru estimat: pînă la 30 zile de muncă per consultant).

Consultanții angajați vor lucra în echipă la evaluarea, conform competențelor, a propunerilor depuse în cadrul Programului de granturi.

CERINȚELE PRIVIND CALIFICĂRILE ȘI EXPERIENȚA

Următoarele criterii de calificare vor fi aplicate pentru selectarea consultantului (consultantei): Calificare academică: Studii universitare în economie, administrarea afacerilor, administrare publică, management financiar, drept, sau alte domenii conexe relevante.

Experiență:

 • Cel puțin 5 ani de experiență de muncă în prestarea serviciilor mediului de afaceri, dezvoltarea capacităților de dezvoltare a afacerilor (lucru cu actori din sectorul public/privat);
 • Evaluator 1, studii juridice
  • Cel puțin 5 ani de experiență de muncă în prestarea serviciilor de consultanță pentru sectorul privat în domeniul contractelor comerciale, tranzacțiilor comerciale, dezvoltarea afacerilor și dezvoltarea strategică, sau alte activități legate de întreprinderi.
  • Specializarea în dreptul economic, comercial și/sau fiscal ar fi un avantaj.
  • Cunoaștințele în analiza cadrului organizațional ar fi un avantaj.
 • Evaluator 2, studii financiare
  • Cel puțin 5 ani de experiență de muncă în analiza rapoartelor financiare, viabilitatea financiară, analiza indicatorilor economici, audit sau expertiză fiscală;
 • Evaluator 3, studii în management și dezvoltare strategică
  • Cel puțin 5 de experiență de muncă în managementul companiilor, expertiză în planificarea strategică, analiza riscurilor antreprenoriale (în mod special în start-upuri), viabilitatea sau evaluarea riscurilor activității comerciale.
 • Experiență în evaluarea planurilor de afaceri sau propunerilor parvenite din sectorul privat în conformitate cu mecanismul de finațare național sau al agențiilor donatoare, a cel puțin 2 la număr (dovadă: lista instituțiilor relevante cu care Consultantul a cooperat, inclusiv subiectul și anul trebuie să fie prezentate împreună cu dosarul cererii);
 • Capacitatea de a procesa, aranja datele în formă de tabele de calcul, analize statistice (dovadă: o filă de calcul în Excel cu date elaborată de candidat trebuie să fie prezentată împreună cu dosarul cererii);
 • Experiența de lucru cu agenții ale ONU și/sau organizații internaționale, și/sau proiecte/programe de dezvoltare finanțate de donatori europeni va fi considerată drept avantaj important.

Competențe:

 • Competențe în utilizarea calculatorului, inclusiv cunoștințe privind produsele MS Office (Word, Power Point), precum și în utilizarea poștei electronice;
 • Grad înalt de responsabilitate și capacități organizatorice, abordare creativă față de soluționarea problemelor, de lucru în echipă;
 • Abilități excelente de comunicare și raportare;
 • Abilitatea de a respecta termenii limită și prioritiza sarcinile multiple;
 • Abilitatea de a păstra confidențialitatea informației obținute în virtutea activității și de a proteja interesele angajatorului (în acest caz – ale PNUD).

Cerințe față de limbă: Este necesară cunoașterea excelentă a limbilor română și rusă, scrise și vorbite. Cunoașterea limbii engleze este un avantaj important.

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova este angajat să promoveze diversitatea forței de muncă. Femeile și bărbații, persoanele cu diferite tipuri de dezabilități, LGBT, peroanele de etnie romă și alte minorități etnice, lingvistice sau religioase, persoanele infectate cu HIV, precum și refugiații și alți resortisanți cu drept legal de muncă în Republica Moldova, sunt în particular încurajați să aplice.

DOCUMENTELE CE URMEAZĂ A FI INCLUSE LA DEPUNEREA OFERTELOR

Consultanții individuali interesați trebuie să prezinte următoarele documente/informații pentru demonstrarea calificărilor lor:

 • Propunerea care explică modul în care aplicantul satisface fiecare cerință de calificare și de ce dânsul/dânsa este cel/cea mai potrivit/ă pentru activitatea vizată.
 • CV care să includă informații privind experiența din trecut în proiecte/sarcini similare și produsele concrete obținute.
 • Cu privire la experiența necesară, indicată în punctul 6 de mai jos, următoarele dovezi trebuie să fie prezentat împreună cu pachetul de aplicare:
  • lista instituțiilor relevante cu care Consultantul cooperează, incluzînd subiectul și anul, ca dovadă pentru experiența în evaluarea planurilor de afaceri sau propunerilor parvenie din sectorul privat, conform mecanismului de finanțare național sau al agențiilor donatoare, cel puțin 2 la număr
  • o filă în Excel cu date, elaborată de candidat, ca dovadă a capacității de a procesa, aranja datele în forme de tabel de calcul, analize statistice.
 • Propunerea financiară – în USD, specificând suma totală forfetară și numărul anticipat de zile lucrătoare, incorporată în Scrisoarea Ofertantului către PNUD, care să confirme interesul și disponibilitatea Contractului Individual (CI) pentru acest contract.

Pentru detalii, regăsiți Termenii de referință și Anunțul de procurare de consultanță individuală anexate la anunț (la capitolul “Supporting Documents”): https://sc.undp.md/jobdetails/2251/ Solicitările doar de clarificări trebuie trimise prin comunicare electronică standard la următorul e-mail: victoria.josan@undp.org. PNUD va răspunde prin poșta electronică standard și va trimite copii în scris a răspunsului tuturor candidaților, inclusiv explicarea întrebării fără identificarea sursei întrebării. Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea social-economică inteligentă, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 mln. euro, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).

Alte anunțuri:

Alte resurse:

Campanii

Evenimente

Istorii de succes

eu4cahul-logo-regiuni

Programul susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din cele 2 regiuni cheie: municipiile Ungheni și Cahul și localitățile învecinate.

Află mai multe