Contractăm companie care va acorda suport sectorului privat din raioanele Cahul și Ungheni

Statut:
Desfășurat
Data limită pentru aplicare:
8 august 2022, ora 15:00 (GMT +03:00)
Detalii și aplicare

Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie a lansat concursul de contractare a unei companii/ consorțiu, care se va ocupa de susținerea sectorului privat din raioanele Cahul și Ungheni. Aceasta va include achiziția de echipamente/bunuri/lucrări/servicii, împreună cu activități de consultanță, conștientizare și promovare, pentru stimularea culturii antreprenoriale a regiunilor cheie. Obiectivul prezentei inițiative este de a oferi sprijin noilor afaceri, precum și accelerarea companiilor tinere promițătoare din zonele urbane și rurale, în special cele conduse de sau care au un impact pozitiv asupra femeilor și grupurilor vulnerabile.

Condiţiile concursului pot fi accesate aici: https://sc.undp.md/tnddetails2/2482/

Termenul limită de participare la concurs este 8 August 2022, 15:00 (GMT+3:00)

Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea social-economică inteligentă, prietenoasă mediului, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 mln. euro, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).

Alte anunțuri:

Alte resurse:

Campanii

Evenimente

Istorii de succes

eu4cahul-logo-regiuni

Programul susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din cele 2 regiuni cheie: municipiile Ungheni și Cahul și localitățile învecinate.

Află mai multe