Termen extins pentru angajarea a 2 consultanți/te care vor oferi expertiză în domeniul responsabilității corporative sociale pentru regiunile cheie Cahul și Ungheni

Statut:
Extins
Data limită pentru aplicare:
22 februarie 2022, ora 16:00 (GMT +03:00)
Detalii și aplicare

Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie angajează 2 consultanți/te naționali/e care vor oferi asistență în consolidarea responsabilității corporative sociale a mediului de afaceri în regiunile cheie Cahul și Ungheni și cooperării cu autoritățile publice locale.

Perioada contractului: februarie 2022 – august 2022 (volumul de lucru estimat este 50 de zile lucrătoare pentru fiecare consultant/ă)

Programul EU4Moldova: Regiuni Cheie intenționează să contacteze 2 (doi/două) consultanți/te naționali/e calificați și cu experiență pentru a oferi servicii de consultanță și expertiză întru promovarea conceptului de responsabilitate corporativă socială și ridicarea nivelului de conștientizare în rândul reprezentanților sectorului privat pentru a se implica activ în inițiativele teritoriale de dezvoltare economică locală în regiunile cheie Cahul și Ungheni.

Cerințele privind calificările și experiența

Studii: Universitare în domeniul economiei, administrării de afaceri, managementului, administrației publice, sociologiei sau alte domenii conexe. Studiile de masterat reprezintă un avantaj.

Experiența:

  • Cel puțin 7 ani de experiență practică în implementarea proiectelor de dezvoltare a afacerilor, atragerea investițiilor, responsabilitate corporativă socială similare prezentului contract în ceea ce privește domeniul de cuprindere și sarcinile abordate (dovadă: lista a cel puțin 3 contracte în care a fost implicat Consultantul în ultimii 7 ani și rolul său în aceste contracte urmează să fie prezentată cu pachetul de aplicare).
  • Cel puțin 5 ani de experiență în domeniul dezvoltării economice locale și implementării de proiecte cu sectorul public și privat (planificarea strategică, implementarea de proiecte, parteneriate publice-private).
  • Experiență în facilitare, consiliere, mentorat, oferire de instruiri și moderare de evenimente publice (discuții, consultări) în domeniul dezvoltării de afaceri, atragerii de investiții, responsabilității corporative sociale, dezvoltării economice locale (dovada: lista ultimelor 3 evenimente/instruiri facilitate se va prezenta cu pachetul de aplicare).
  • Experiența relevantă în implementarea proiectelor de dezvoltare locală în regiunile cheie va servi drept avantaj (dovada: lista ultimelor 3 proiecte implementate în regiunile cheie se va prezenta cu pachetul de aplicare).
  • Experiența anterioară de colaborare cu agențiile ONU și/sau organizațiile internaționale și/sau proiecte/programe de dezvoltare finanțate de Uniunea Europeană/organizații donatoare va servi drept avantaj.

Competențe:

  • Capacități demonstrate de lucru în echipă, abilități excelente de planificare și organizare.
  • Abilități interpersonale, de luare a deciziilor, inițiativă și creativitate.
  • Abilitate de a analiza, planifica, comunica eficient, organiza și îndeplini rezultatele preconizate, adapta la diverse medii (culturale, economice, politice și sociale).
  • Abilitatea de a atinge rezultatele și termenii limită la timp, menținând standarde de înaltă calitate.
  • Cunoștințe și abilități privind MS Office, inclusiv Word, Excel, PowerPoint.

Pentru detalii, regăsiți Termenii de referință și Anunțul de procurare de consultanță individuală anexate la anunț (la capitolul “Supporting Documents”): https://sc.undp.md/jobdetails/2374/

Termenul limită de depunere a dosarului este 22 februarie 2022, 16:00 (GMT+2:00)

Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea social-economică inteligentă, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 mln. EURO, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).

Alte anunțuri:

Alte resurse:

Campanii

Evenimente

Istorii de succes

eu4cahul-logo-regiuni

Programul susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din cele 2 regiuni cheie: municipiile Ungheni și Cahul și localitățile învecinate.

Află mai multe