Revitalizarea centrului urban al mun. Cahul, zona Centru, bulevardul Victoriei, zona adiacentă Palatului de Cultură „Nicolae Botgros”, accesul către sanatoriul „Nufărul Alb”

Perioada:
2022-2023
Bugetul:
67 312 Euro

Proiectul „Revitalizarea centrului urban al municipiului Cahul” are menirea de a satisface nevoile existente în comunitate privind modernizarea infrastructurii necesare desfășurării activităților culturale, revitalizarea

instituțiilor sportive și de divertisment, crearea și dezvoltarea entităților economice, crearea unui cadru optim de armonizare la standardele europene de calitate a vieții și protecția mediului. În acest sens, proiectul contribuie la dezvoltarea entităților de afaceri situate în zona centru, întrucât aici sunt situate 13 companii care angajează 329 de persoane. Amenajarea pistelor pentru circulația bicicliștilor și instalarea de case permanente din lemn (pentru magazinele mici) va stimula atragerea tinerilor către zona centru și va motiva apariția afacerilor adiacente (cafele, patiserii). Infrastructura de ciclism va fi punctul de plecare pentru legarea centrului orașului de sanatoriu și explorarea pe bicicletă a pădurilor din jur/Lacul Prisaca care sunt acum folosite pentru activități de agrement de către tineri. În zonă pot fi dezvoltate afaceri de bike-sharing mai multe standuri de întreținere a bicicletelor de-a lungul liniei. Va oferi cetățenilor, în special copiilor și tinerilor, un mediu propice pentru petrecerea timpului lor liber.

De asemenea, prin amenajarea elementelor de infrastructură, urbanism, design urban, vom stimula activitatea economică prin atractivitate turistică și economică.

Această idee de proiect a fost identificată în cadrul concursului UE pentru Cahul desfășurat de Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie”.

Amenajarea teritoriului adiacent se regăsește ca obiectiv și în Strategia de dezvoltare social-economică a municipiului Cahul pentru anii 2019-2025, Planul multianual de investiții de capital pentru 2020-2025, și este, de asemenea, în concordanță cu Planul General de Urbanizare al mun. Cahul (actualizat în 2016).

Acest proiect este ancorat pe mai multe idei de bază:

  • Refacerea aleilor, parcărilor, zona verde pe teritoriul adiacent Palatului de cultură „Nicolae Botgros”;
  • Instalarea sistemului de irigare ghidată pentru zonele verzi adiacente;
  • Iluminarea aleilor, parcărilor, spațiilor verzi de pe teritoriul adiacent zonei centru;
  • Lucrări de reabilitare a trotuarelor adiacente drumului către stațiunea balneară;
  • Reconstituirea havuzului din fața Palatului de cultură;
  • Lucrări de reabilitare a drumurilor din zona centru, a trotuarelor, amenajarea pistelor pentru circulația bicicliștilor si inclusiv amenajarea a 2 standuri de reparații biciclete;
  • Instalarea căsuțelor tradiționale din lemn folosite de meșterii populari/entități economice pentru a vinde produse în cadrul diverselor evenimente (în prezent, administrația municipiului Cahul a achiziționat deja 7 căsuțe și mai urmează să fie achiziționate).

Alte resurse:

Campanii

Evenimente

Istorii de succes

eu4cahul-logo-regiuni

Programul susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din cele 2 regiuni cheie: municipiile Ungheni și Cahul și localitățile învecinate.

Află mai multe