Angajăm 2 constultanți/te pentru asistența APL în crearea Parteneriatelor Publice-Private

Statut:
Extins
Data limită pentru aplicare:
7 octombrie 2021, ora 15:00 (GMT +03:00)
Detalii și aplicare

Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie angajează 2 consultanți/te pentru dezvoltarea capacităților și asistență tehnică pentru APL-urile din regiunile cheie privind Parteneriatele Publice-Private

 • 1 (un/o) Specialist/ă în domeniul juridic-instituțional (Consultant/ă 1 Lider/ă de echipă)
 • 1 (un/o) Specialist/ă în domeniul economic-financiar (Consultant/ă 2).

Perioada contractului/serviciilor: Octombrie 2021 – iunie 2022, volumul estimat de lucru:

 • 60 zile de lucru – Consultant/ă 1, Lider/ă de echipă;
 • 45 zile de lucru – Consultant/ă 2.

CERINȚELE PRIVIND CALIFICĂRILE ȘI EXPERIENȚA

Următoarele criterii de calificare vor fi aplicate în selectarea Consultantului/ei pentru Funcția 1 – Specialist/ă în domeniul juridic-instituțional, Lider/ă de Echipă:

Calificări academice: Studii universitare în domeniul dreptului, administrației publice, managementului, științelor politice, sociologiei sau alte domenii relevante. Studii de masterat reprezintă un avantaj.

Experiență:

 • Cel puțin 5 ani de experiență practică în domenii ce țin de dezvoltarea locală (planificare strategică, proiecte de dezvoltare locală implementate cu participarea sectorului privat sau atragerea resurselor financiare externe, atragerea investițiilor, colaborarea cu sectorul asociativ și/sau actorii privați).
 • Experiență în facilitare, coaching, mentorat și/sau livrare de instruiri în domeniul scrierii și managementului proiectelor și/sau oferirii de instruiri în domeniul (dovada: lista ultimelor 3 instruiri facilitate în domeniul menționat trebuie să fie prezentată împreună cu pachetul de aplicare).
 • Experiență în atragerea investițiilor, implementarea proiectelor PPP / proiectelor de dezvoltare locală finanțate de sectorul privat sau din resurse financiare atrase din exterior (dovada: lista proiectelor și rolul Consultantului în acestea, inclusiv subiectul și anul implementării trebuie să fie prezentate împreună cu pachetul de aplicare).
 • Experiență anterioară de colaborare cu agențiile ONU și/sau organizații internaționale, și/sau proiecte/program de dezvoltare finanțate de Uniunea Europeană/organizație donatoare va servi drept avantaj.

Competențe:

 • Capacități demonstrate de lucru în echipă, abilități excelente de planificare și organizare;
 • Abilități interpersonale, de luare a deciziilor, inițiativă și creativitate;
 • Abilitatea de a analiza, planifica, comunica eficient, organiza și îndeplini rezultatele preconizate, adapta la diverse medii (culturale, economice, politice și sociale).
 • Abilitatea de a atinge rezultatele și termenii limită la timp, menținând standarde de înaltă calitate;
 • Cunoștințe și abilități privind MS Office, inclusiv Word, Excel, PowerPoint.

Cerințe privind cunoașterea limbilor: Cunoașterea fluentă a limbii române și ruse. Cunoașterea limbii engleze va servi drept avantaj.

Următoarele criterii de calificare vor fi aplicate în selectarea Consultantului/ei pentru Funcția 2 – Specialist/ă în domeniul economic-financiar, Consultant/a 2.

Calificări academice: Studii universitare în domeniul economiei, finanțelor, contabilității, administrației afacerilor sau alte domenii relevante. Studiile de masterat reprezentă un avantaj.

Experiență:

 • Cel puțin 5 ani de experiență practică în oferirea serviciilor de consiliere sectorului privat în domeniul contractelor comerciale, tranzacțiilor de afaceri, dezvoltării afacerilor și dezvoltării strategice sau altor activități ce țin de afaceri, colaborării actorilor publicei și/sau sectorului privat.
 • Experiență în facilitare, coaching, mentorat și/sau livrare de instruiri în domeniul PPP (dovadă: lista ultimelor 3 instruiri facilitate în domeniul menționat trebuie să fie prezentată împreună cu pachetul de aplicare).
 • Experiență în atragerea investițiilor, implementarea proiectelor PPP / proiectelor de dezvoltare locală finanțate de sectorul privat sau din resurse financiare atrase din exterior (dovada: lista proiectelor și rolul Consultantului în acestea, inclusiv subiectul și anul implementării trebuie să fie prezentate împreună cu pachetul de aplicare).
 • Experiență anterioară de colaborare cu agențiile ONU și/sau organizații internaționale, și/sau proiecte/program de dezvoltare finanțate de Uniunea Europeană/organizație donatoare va servi drept avantaj.

Competențe

 • Capacități demonstrate de lucru în echipă, abilități excelente de planificare și organizare.
 • Abilități interpersonale, de luare a deciziilor, inițiativă și creativitate.
 • Abilitate de a analiza, planifica, comunica eficient, organiza și îndeplini rezultatele preconizate, adapta la diverse medii (culturale, economice, politice și sociale).
 • Abilitatea de a atinge rezultatele și termenii limită la timp, menținând standarde de înaltă calitate.
 • Cunoștințe și abilități privind produsele MS Office (Word, Power Point), cât și cunoașterea funcționării poștei electronice.

Cerințe privind cunoașterea limbilor: Cunoașterea fluentă a limbii române și ruse. Cunoașterea limbii engleze va servi drept avantaj.

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova promovează diversitatea forței de muncă. Femeile, persoanele cu dizabilități, LGBT, romii și alte minorități etnice. lingvistice sau religioase, persoanele cu HIV, precum și refugiații și alți non-cetățeni cu drept legal de muncă în Republica Moldova, sunt încurajați să aplice.

DOCUMENTELE CE URMEAZĂ A FI INCLUSE LA DEPUNEREA OFERTELOR

Consultanții individuali interesați trebuie să prezinte următoarele documente/informații pentru demonstrarea calificărilor lor:

 • Propunerea care explică modul în care aplicantul satisface fiecare cerință de calificare și de ce dânsul/dânsa este cel/cea mai potrivit/ă pentru activitatea vizată. Potențialii solicitanți trebuie să indice clar pentru care funcție aplică. Candidații pot aplica pentru ambele funcții și acest fapt trebuie să fie stipulat clar în scrisoarea de aplicare, cu posibilitatea de a fi selectat doar pentru 1 funcție.
 • CV care să includă informații privind experiența din trecut în proiecte/sarcini similare și produsele concrete obținute.
 • Cu privire la experiența necesară, indicată în punctul 3 de mai sus, următoarele dovezi trebuie să fie prezentat împreună cu pachetul de aplicare:
  • lista ultimelor 3 proiecte de dezvoltare în care Consultantul a fost implicat în ultimii 5 ani și rolul său în acestea;
  • lista instituțiilor relevante cu care a cooperat Consultantul, inclusiv subiectul și anul cooperării;
  • lista ultimelor 3 instruiri facilitate în domeniul planificării strategice, monitorizării și evaluării participative de strategii, dezvoltării instituționale a organizațiilor din sectorului asociativ trebuie să fie prezentată împreună cu pachetul de aplicare.
 • Propunerea financiară – în USD, specificând suma totală forfetară și numărul anticipat de zile lucrătoare, încorporată în Scrisoarea Ofertantului către PNUD, care să confirme interesul și disponibilitatea Contractului Individual (CI) pentru acest contract.

Pentru detalii, regăsiți Termenii de referință și Anunțul de procurare de consultanță individuală anexate la anunț (la capitolul „Supporting Documents”): https://sc.undp.md/jobdetails/2324/

Alte anunțuri:

Alte resurse:

Campanii

Evenimente

Istorii de succes

eu4cahul-logo-regiuni

Programul susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din cele 2 regiuni cheie: municipiile Ungheni și Cahul și localitățile învecinate.

Află mai multe