Angajăm jurist/ă care va oferi asistență și consultanță privind consolidarea capacității Primăriei mun. Cahul în domeniul gestionării eficiente a activelor publice

Statut:
Deschis
Data limită pentru aplicare:
30 noiembrie 2022, ora 16:00 (GMT +03:00)

Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie angajează consultant/ă cu experiență în domeniu juridic, pentru a oferi servicii de asistență juridică și consultanță în vederea consolidării capacității Primăriei mun. Cahul în domeniul gestionării eficiente a activelor publice (terenuri, clădiri, obiecte de infrastructură, servicii publice).

Perioada contractului: Noiembrie 2022 – August 2023 (volumul estimat de lucru este de 70 zile de lucru).

Cerințele privind calificările și experiența

 • Studii de masterat în drept. Licența de avocat reprezentă un avantaj.

Experiența:

 • Cel puțin 5 ani de experiență practică în prestarea de servicii juridice (dovadă: lista ultimelor 3 contracte în care Consultantul/Consultanta a fost implicat în ultimii 5 ani și rolul său în acesta, trebuie să fie prezentată împreună cu pachetul de aplicare).
 • Cel puțin 2 ani experiență în activitatea de asistență juridică pentru autoritățile publice locale (dovadă: lista autorităților publice asistate și anii de colaborare trebuie să fie prezentată împreună cu pachetul de aplicare).
 • Experiența relevantă în domeniul dreptului patrimonial și gestionarea patrimoniului și serviciilor publice, parteneriat public-privat, concesionare va servi drept avantaj.
 • Experiență anterioară de colaborare cu agențiile ONU și/sau organizații internaționale, și/sau proiecte/programe de dezvoltare finanțate de Uniunea Europeană sau alte organizații donatoare va servi drept avantaj

Competențe:

 • Capacități demonstrate de lucru în echipă, abilități excelente de planificare și organizare.
 • Abilități interpersonale, de luare a deciziilor, inițiativă și creativitate.
 • Abilitate de a analiza, planifica, comunica eficient, organiza și îndeplini rezultatele preconizate, adapta la diverse medii (culturale, economice, politice și sociale).
 • Abilitatea de a atinge rezultatele și termenii limită la timp, menținând standarde de înaltă calitate.
 • Cunoștințe și abilități privind MS Office, inclusiv Word, Excel, PowerPoint.Cerințe lingvistice:

Cerințe privind cunoașterea limbilor:

 • Cunoașterea fluentă a limbii române și ruse. Cunoașterea limbii engleze va servi drept avantaj.

Pentru detalii, regăsiți Termenii de referință și Anunțul de procurare de consultanță individuală anexate la anunț (la capitolul “Supporting Documents”): https://sc.undp.md/jobdetails/2609/

Termenul limită de depunere a dosarului este 9 noiembrie 2022, 16:00 (GMT+2:00)

Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea social-economică inteligentă, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 mln. EURO, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).

Alte anunțuri:

Alte resurse:

Campanii

Evenimente

Istorii de succes

eu4cahul-logo-regiuni

Programul susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din cele 2 regiuni cheie: municipiile Ungheni și Cahul și localitățile învecinate.

Află mai multe